O mne • About me

„Iskrivé“ rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami, túžba tvoriť a motivovať, vášeň pre dizajn, objavovanie nových kultúr a zvykov, fotografovanie tej pravej reality v dobre známych, no i skrytých kútoch sveta, hudba, tanec, zmysel pre humor… Vitajte v mojom COLOURovom svete!

“Sparkling“ interviews with inspiring personalities, desire to create and motivate, passion for design, discovering new cultures and customs, shooting photos of the true reality in well-known and hidden corners of the world, music, dance, sense of humour… Welcome to my COLOURful world!