Moderovanie • Public speaking

Moderovanie eventov, vlastných relácii (Kroky k úspechu pre TV Región), načítavanie reklamných spotov pre rádiá a televízie (COLOUR magazín, YOURS magazín a ďalšie)

Serving as emcee at events, preparing and performing an own session (Steps to success – for regional television TV Región), recording of advertising spots for radio & TV (COLOUR magazine, YOURS magazine, etc.)

Reklamný spot pre rádiá • Advertising spot for a radio (audiospot)
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá • Advertising spot for radio
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Reklamný spot pre rádiá a televízie • Advertising spot for radio & TV
Spracovanie reportáže Oslava ČSR + moderovanie eventu • Processing of reportage Celebration of Czechoslovakia + as emcee at the event
Príprava a moderovanie vlastnej relácie Kroky k úspechu (Komunikácia a vzťahy) pre TV Región • Preparing and performing an own session Steps to Success (Communication and Relationships) for TV Region
Príprava a moderovanie vlastnej relácie Kroky k úspechu (Úspech v práci) pre TV Región • Preparing and performing an own session Steps to Success (Success at Work) for TV Region
Príprava a moderovanie vlastnej relácie Kroky k úspechu (Ako správne telefonovať) pre TV Región • Preparing and performing an own session Steps to Success (How to make a phone call properly) for TV Region
Ukážka (1) z moderovania diskusie Sedím na vedení (vtáctvo vs. elektrické vedenia) • As emcee at event „I’m sitting on the Powerline (birds vs. powerlines)“
Ukážka (2) z moderovania diskusie Sedím na vedení (vtáctvo vs. elektrické vedenia) • As emcee at event „I’m sitting on the Powerline (birds vs. powerlines)“
Ukážka (3) z moderovania diskusie Sedím na vedení (vtáctvo vs. elektrické vedenia) • As emcee at event „I’m sitting on the Powerline (birds vs. powerlines)“