Grafický dizajn • Graphic design

S grafickým dizajnom mám viac ako 10-ročné skúsenosti. Od tvorby jednoduchých letákov, pozvánok, bannerov, billboardov, vizitiek, produktových obalov, až po noviny či časopisy.

I have more than 10 years experience in graphic design. From creating simple leaflets, invitations, banners, billboards, business cards, product packaging, to newspapers or magazines.

https://www.instagram.com/p/By_JH6-o-UX/
https://www.instagram.com/p/By_IlgVI-bS/
https://www.instagram.com/p/By8RjhRIQ7u/
https://www.instagram.com/p/yN2Sygy6SM/