Viera Kolpaská – poradkyňa v oblasti medziľudských vzťahov • advisor in interpersonal relationships

Spolupráca s Tatianou Šujetovou je umelecký zážitok. Tak skvelého človeka s obrovským entuziazmom a zanietením som už dávno nestretla. Pri osobnom rozhovore nechýba za každým slovom srdečný smiech, ktorým vás ihneď nakazí. 🙂 To, čo tvorí pre Slovensko a svet, je hodné obdivu. V článkoch je cítiť kvantum úžasnej energie, ktorou nešetrí. Ulahodí nielen oku, ale zaplaví i dušu čitateľa. Je pre mňa cťou spolupracovať s tak úžasnou bytosťou.
Milá Tatiana, pokračuj v tom, čo robíš. Svet potrebuje ľudí ako si Ty.

Cooperation with Tatiana Šujetová is an artistic experience. I have not meet for such a long time a wonderful person with tremendous enthusiasm and ardour like her. In personal conversation is not missing a whole-hearted laugh after each word, which immediately becomes infectious. 🙂 What she creates for Slovakia and for the world is worthy of admiration. You can feel in her articles that she doesn’t skimp with a bounty of amazing energy. She pleases the eyes and floods the soul of the reader. It is my honour to work with such wonderful being.
Dear Tatiana, keep doing what you do. The world needs people like you.