Tibor Zachar – majiteľ internetovej cestovnej agentúry • the owner of internet travel agency

Malajzia, Thajsko či Bali. COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL priblíži i pestré zákutia tajomných, exotických destinácií. Želám COLOURu veľa úspechov a nech svojou farebnosťou naďalej teší čo najviac čitateľov.

Malaysia, Thailand or Bali. COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL elucidates also colourful nooks of mysterious, exotic destinations. I wish good luck to COLOUR! Let its colourfulness continues to enjoy as much readers as possible.