Svetlana El Halawany – módna stylistka • fashion stylist

COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL ma očaril rôznorodosťou článkov a osobností. Veľkú radosť mám z anglických prekladov. Prajem úspešný predaj na Slovensku, ale aj v zahraničí.

COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL enchanted me by a diversity of articles and personalities. I have a great pleasure from English translation. I wish a successful sales in Slovakia, but also in abroad.