Nishant Salvi – Ind žijúci na Slovensku a pracujúci pre „IT“ spoločnosť • Indian living in Slovakia and working for an it company

Život na Slovensku, z pohľadu mňa ako imigranta z Indie, nie je jednoduchý. Väčšina miestnych Slovákov nehovorí anglicky. To má rovnako vplyv aj na čitateľské záujmy. Takmer všetky publikácie na Slovensku sú v rodnom jazyku, čo vytvára problém pre prisťahovalcov ako ja, ktorí milujú čítanie v angličtine.
Keď som objavil a zakúpil si COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL v novinovom stánku v Bratislave, bol som na ňom úplne závislý! 🙂 Časopis je napísaný výbornou angličtinou a naplnený živými farebnými fotografiami a informáciami o rôznych témach – od cestovania, jedla, až po zaujímavé rozhovory. Taktiež ma to inšpirovalo k cestovaniu, fotografovaniu záberov vo väčšom počte ako doposiaľ a dokumentovaniu mojich ciest.
Teším sa na ďalšie publikácie. Veľa šťastia, Tatiana!

Living in Slovakia, as an immigrant from India, is not easy, when most of local Slovaks do not speak English. This affects the reading interests as well. Almost all of publications in Slovakia are in native Slovak language, which creates a problem for outlander like me, who loves reading in English.
When I discovered and purchased COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL in newsstand in Bratislava, I was hooked! 🙂 It is written in excellent English, filled with vivid colourful photographs and information on different topics – ranging from travel, food to interesting interviews. It also inspired me to travel and make more photos of my journey and document it.
I am looking forward to next publications. Good luck, Tatiana!