Gabriela Giotto – módna dizajnérka • fashion designer

Vždy je pre mňa potešením stretnúť sa s niekým, kto tak krásne zrkadlí vašu farebnú dušu ako Tatiana Šujetová, vydavateľka a šéfredaktorka výnimočného časopisu COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL. Oceňujem jej húževnatosť a ambicióznosť vytvárať a vydávať kvalitný dvojjazyčný časopis v dnešnej náročnej dobe. Želám veľa úspechov a nadšených čitateľov!

It is always a pleasure to meet somebody, who reflects your colourful soul so beautifully, like Tatiana Šujetová, publisher and editor in chief of an exceptional journal COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL. I appreciate her tenacity and ambition to create and publish high-quality bilingual magazine in today’s challenging times. I wish much success and rapturous readers!