Rozhovory • Interviews

Rozhovor pre KOŠICE:DNES • Interview for KOŠICE:DNES

Už odmalička zbožňujem rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Niekedy ma vedia motivovať natoľko, že sa začnem venovať pre mňa úplne novým činnostiam.

I adore interviews with inspiring people, from the time when I was a little girl. Sometimes they can motivate me enough to start devoting new activities.

Rozhovor k článku pre denník KOŠICE:DNES • Interview for an article for the daily newspaper KOŠICE:DNES