Články • Articles

Písanie kreatívnych článkov na rôznu tému pre médiá a spoločnosti (s jazykovou úpravou textov – gramatická a štylistická úprava)

Writing creative articles on a variety of topics for different styles of media and companies (with linguistic revision of texts – grammar and stylistic arrangement)

Odkazy na autorské články • Links to the author’s articles

Články v periodiku COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL


Veľtrh Profesia days mal v Košiciach svoju premiéru
www.kosicednes.sk/udalosti/veltrh-profesia-days-mal-v-kosiciach-svoju-premieru

Poznáte tieto košické školy? Mali by ste!
www.kosicednes.sk/zaujimavosti/poznate-tieto-kosicke-skoly-mali-ste

Tichý zlodej zraku
www.kosicednes.sk/zdravie/tichy-zlodej-zraku

Dajte červenú zelenému zákalu
www.kosicednes.sk/zdravie/dajte-cervenu-zelenemu-zakalu

Zabudnite na okuliare pomocou operácie
www.kosicednes.sk/udalosti/zabudnite-na-okuliare-pomocou-operacie

Vidíte neostro? Rýchlo k očiarovi!
www.kosicednes.sk/zdravie/vidite-neostro-rychlo-k-ociarovi

Predĺžte si leto na terase
www.kosicednes.sk/byvanie/predlzte-si-leto-na-terase

Nový trend úsporného bývania
www.kosicednes.sk/byvanie/novy-trend-usporneho-byvania

Nasýťte vášho chlpáča švédskou pochúťkou
www.kosicednes.sk/styl-ine/nasytte-vasho-chlpaca-svedskou-pochutkou

Bustu vysekal z obrubníka, sošky z nôh stola
https://kosice.korzar.sme.sk/c/4615137/bustu-vysekal-z-obrubnika-sosky-z-noh-stola.html

Rozpočty na školy sú prinízke, vydržia možno do septembra
https://spis.korzar.sme.sk/c/4619412/rozpocty-na-skoly-su-prinizke-vydrzia-mozno-do-septembra.html

Deň Rómov: Hudba, spev, tanec a dobrá nálada
http://poprad.korzar.sme.sk/c/4619279/den-romov-hudba-spev-tanec-a-dobra-nalada.html

Gróf pravdepodobne svoje rodisko nenavštívi
http://poprad.korzar.sme.sk/c/4620670/grof-pravdepodobne-svoje-rodisko-nenavstivi.html

https://www.instagram.com/p/B8CoBcOBeoc/
https://www.instagram.com/p/B3pi8HNh1DR/