Umenie • Art

Autor maľby / The author of the painting: Tatiana Šujetová – portrét, akvarel + tuš / portrait, watercolor + ink
Autor maľby / The author of the painting: Tatiana Šujetová – akryl

Tatiana Šujetová vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči a Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (denné, 5-ročné štúdium, učiteľský smer – odbor výtvarné a hudobné umenie). Má za sebou roky pedagogickej praxe na ZŠ, SŠ a ZUŠ, ale aj súkromne.
Výtvarné umenie sa u nej stalo koníčkom číslo 1 už vo chvíli, kedy ako malinká prvýkrát chytila do ruky ceruzku. Ani po rokoch sa jej vášeň ku kresbe či maľbe nevytratila. Výtvarné zručnosti si na vysokej škole cibrila od známych akademických maliarov, grafikov a sochárov – Július Hegyesy, Peter Kocák, Dušan Srvátka, Július Machaj, Jozef Horečný, Ľubomír Purdeš a ďalší.
Jej srdcovky sú portrét, zátišie a krajinomaľba. Farebné a kompozičné umelecké cítenie jej pomohlo pretaviť skúsenosti do profesionálneho fotografovania, ako aj grafického dizajnu (najmä úprava publikácií – knihy, časopisy, noviny), ktorému sa naplno venuje už viac ako 15 rokov.