Grafický dizajn • Graphic design

Grafický dizajn časopisov, novín, brožúr, katalógov, letákov, bannerov, billboardov, pozvánok, vizitiek či loga  • 

Layout of magazines, newspapers, brochures, catalogs, flyers, banners, billboards, invitations, business cards or logos

COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL
vydavateľka, šéfredaktorka, grafická dizajnérka: Tatiana Šujetová