Grafický dizajn • Graphic design

S grafickým dizajnom mám viac ako 10-ročné skúsenosti. Od jednoduchých letákov, pozvánok, bannerov, billboardov, vizitiek, až po noviny či časopisy. • 

I have more than 10 years experience in graphic design. From simple leaflets, invitations, banners, billboards, business cards, to newspapers or magazines.

COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL
vydavateľka, šéfredaktorka, grafická dizajnérka: Tatiana Šujetová